TANK AND HOPPER

Specification

ชุดชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ ในถัง

DESCRIPTION

   สำหรับบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว มีการไหลตัวที่ดี แบบไม่มีกาก เช่น  น้ำมัน , น้ำยา , กาว , สารเคมี  เป็นต้น
โดยสามารถบรรจุลงขวด หรือแกลลอนได้ตามความต้องการ
ขนาดบรรจุ 500-1,500 กก.  ความเร็วในการบรรจุ
ตามความต้องการของลูกค้า