หมวดหมู่

เครื่องชั่งบรรจุ ถุง/ ซอง

Valve Bag packing : VB-30K

Valve Bag packing : VB-30K

Jumbo Bag :JB-1000GF

Jumbo bag 1000 gf

Semi Auto Packing scales :SC

SC1

Semi Auto Packing scales

SB1 And SB2

Semi Auto Packing Scale SA2

Semi Auto Packing Scale SA2

Semi Auto Packing Scale

SA1