หมวดหมู่

โปรแกรมสั่งทำ

Packing Program

โปรแกรม Packing สำหรับชั่งของเหลว

Weighing System

สำหรับให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลสูตร ข้อมูล Raw mat

Truck Scale Fertilizer 02

เป็นโปรแกรม Truck Scale สำหรับโรงปุ๋ย ตามรูปแบบการใช้งานของบริษัทลูกค้า

Dumping Scale

โปรแกรมสำหรับ link กับเครื่องชั่งไหลผ่าน

Scada software

VijeoCitect SCADA เป็นระบบ SCADA