หมวดหมู่

สินค้าใหม่

PPQ-690U

PPQ-690U Pallet Scales

AZANO : DWS-II

DWS-II
Water proof Scales

AZANO :FPS

AZANO :FPS  IP68
เครื่องชั่งกันน้ำ 
Water proof scales

Metal Detector Vistus

Minebea intec

Revere : ASC/DSC

อุปกรณ์รับน้ำหนัก

Packing Program

โปรแกรม Packing สำหรับชั่งของเหลว

Weighing System

สำหรับให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลสูตร ข้อมูล Raw mat

Truck Scale Fertilizer 02

เป็นโปรแกรม Truck Scale สำหรับโรงปุ๋ย ตามรูปแบบการใช้งานของบริษัทลูกค้า

Dumping Scale

โปรแกรมสำหรับ link กับเครื่องชั่งไหลผ่าน

Scada software

VijeoCitect SCADA เป็นระบบ SCADA 

Data loger DT09

Data loger DT09

TANK AND HOPPER

ชุดชั่งน้ำหนักถัง