MOC-120H

Specification

พิกัด / ค่าละเอียด 
- 120 G. / 0.001 G.

ขนาดแท่นชั่ง
- Ø 130​ MM.

DESCRIPTION

MODEL : MOC-120H ขนาดพิกัด 120 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.01/0.001 กรัม ขนาดจานชั่ง Ø 130 mm.
  • แสดงน้ำหนักด้วยตัวเลขสีดำบนพื้นขาวอ่านได้ชัดเจน
  • พร้อมไฟพื้นหลังส่องสว่าง (Backlight Display)
  • สามารถตั้งค่าช่วงอุณภูมิได้ตั้งแต่ 50-200 องศา ċ
  • สามารถตั้งค่าเวลาได้ตั้งแต่ 1-120 นาที
  • ใช้หลอด Halogen ในการให้ความร้อนที่รวดเร็วและแม่นยำ (Straight Typc Halogen Heater)
  • สามารถเลือกโหลดในการวัดความชื้นได้หลายโหลด
  • พร้อม RS-232C และ USB PORT สำหรับเชื่อมต่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์