ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

Specification

 


 
                  บริการงานสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางมวล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีการควบคุมสภาพแวดล้อมตลอด 24 ชั่งโมง พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่สามารถบริการคุณลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และเที่ยงตรง
                 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 33 ปี คุณลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของเรา จะให้บริการการสอบเทียบ ด้วยขั้นตอน และวิธีการสอบเทียบ ที่สามารถอ้างอิงได้ในระดับสากล พร้อมให้บริการคุณลูกค้าได้ทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเจ้าหน้าที่ที่มากด้วยประสบการณ์ ปฏิบัติการสอบเทียบได้อย่างเป็นกลาง มีมาตรการในการดูแลรักษาความลับของลูกค้า มีการปฏิบัติงานโดยมีการควบคุมขั้นตอนและวิธีการโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตของคุณลูกค้า
                 และในอนาคต บริษัทฯ จะมีการขยายสาขาการสอบเทียบ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

DESCRIPTION

Watch Video
         
แนะนำห้องปฏิบัติการสอบเทียบทางมวล         การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14