บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าจาก บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัทฯ เพื่อเป็นการประเมินห้องปฏิบัติการ รวมทั้งดูขีดความสามารถและขอบข่ายในการรับรองงานสอบเทียบ
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565