เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2561

คุณภูมินทร์ โอภาสวัฒนา ผู้อำนวยการโรงงาน และคุณวิชัย งามจรัสธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด นำทีมลูกค้าจาก บ. Kubota Japan เยี่ยมชมโรงงาน 

ขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจในสินค้าของเรา บ.สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด ครับ