การจัดอบรมหลักสูตร Kaizen  ให้กับพนักงาน โดย คุณก้องเกียรติ สุวรรณดิษฐ์ ผู้จัดการโรงงาน วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมการบริหาร งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น และได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นที่รู้จัก และสื่อสารกันในระดับสากล การทำไคเซ็นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ ของพนักงานทุกคนที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยองค์กรควรปลูกจิตสำนึก ให้กับพนักงานในการพัฒนาปรับปรุง การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยให้ความรู้และความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับเรียนรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐาน “ผู้ปฏิบัติงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอื่นๆ“ โดยในท้ายที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้น จากการปรับปรุงงานของตนเองตลอดเวลานั่นเอง