บ. Digital2Home จก.  ได้จัดคอร์สอบรมการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน ให้กับ พนักงาน บ.สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จก. 

วันที่  4  เมษายน 2561 

คอร์สนี้ วิทยากรได้ให้ความรู้พนักงานของเราทั้งความรู้พื้นฐาน ได้เรียนรู้องค์ประกอบในการถ่ายภาพ และสนุกกับมุมมองการถ่ายภาพ

มีช่วง Work Shop ให้เราได้รู้จักการจัดระยะ และ การจัดแสง ที่จะช่วยให้เราถ่ายทอดเรื่องราวของภาพและสามารถถ่ายภาพนำเสนอสินค้าได้สวยและมีความโดดเด่น นำเสนองานเครื่องชั่ง ผ่านภาพถ่าย การพรีเซ็นท์ภาพก็สำคัญ สยามเครื่องชั่งฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจกับทุกเรื่องราว