" จิตอาสา บริจาค โลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" พนักงาน บ. สยามเครื่องชั่งฯ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริษัท วาย. เอส. เอส. (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561