ข่าวสารและกิจกรรม

บริจาค โลหิต

Volunteer Spirit "Blood donation with one heart for three people to receive" Siam Scales Company .

ข่าวสารและกิจกรรม

งานทำบุญขยายสาขา ขอนแก่น

วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561   บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด  ได้จัดงานทำบุญเปิดสาขา ขอนแก่น