มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ การผลิต จำหน่าย และบริการ
เครื่องชั่งน้ำหนักและงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง


จัดหาและผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน และให้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า
เกี่ยวกับเรา
Siam Scales & Engineering
 
บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2532  และดำเนินกิจการ ด้านธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักตลอดมา บริษัทฯ ได้มุ่งหวังที่จะพัฒนาการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายและให้บริการ  รวมถึงความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักทุกประเภท  ตลอดจนงานออกแบบและผลิตเครื่องชั่งน้ำหนัก  เครื่องบรรจุ  สนองความต้องการของลูกค้าทั่วไป
บริการของเรา
บริษัทฯ มีทีมงานบริการตรวจรับรองกองชั่งตวงวัดที่มีคุณภาพและประสบการณ์ไว้คอยให้บริการโดยมีสาขาทั่วประเทศที่สามารถให้บริการได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการพร้อมทั้งบริษัทฯมีตุ้มมาตรฐานเพียงพอต่อการตรวจรับรองที่ต้องการพิกัดการตรวจรับรองที่มากกว่ามาตรฐานของทางราชการกำหนด เช่น การตรวจรับรองที่พิกัดตุ้มน้ำหนัก 20-40 ตัน เป็นต้น

CONTACTS